top

kmetija Kramberger - Šteinbauer

Kmetija Kramberger je kmetija, ki ima več kot 100-letno tradicijo. Štirindvajset letna Katarina Kramberger, ki je v naši trgovini degustirala dobrote z dotične kmetije,  je končala Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem v Mariboru in prav zaradi želje po ohranjanju  tradicije njene prababice, se je odločila, da bo njena služba  oziroma vir dohodka ravno na tej kmetiji .

Zadruga Dobrina: Katarina, kakšni so bili začetki vaše kmetije?

Katarina: Naša kmetija je na začetku obsegala  dosti manj zemlje in tudi manj živine. V živo se spomnim prababice, ki je bila kot neke vrste vaška kuharica. Kadar koli so bile v vasi poroke ali kakšna druga praznovanja, je prababica poskrbela za prave domače pojedine. Vsako nedeljo je pekla tudi giban'ce za gostilno Elbl. Kmetijo je kasneje prevzela moja babica, danes pa prababičino tradicijo nadaljuje moja mami oziroma cela naša družina, le da moja mama in jaz (tako kot prababica in babica) ne hodiva v službo, ampak sva praktično zaposleni na sami kmetiji.

Zadruga Dobrina: Katere dobrote ponujate in kakšna je vaša t. i. konkurenčna prednost?

Katarina: Ponujamo sveže meso in mesne izdelke, vina, domači kruh, giban'ce in drobno pecivo. Sprva smo imeli na kmetiji le krave molznice, pred petimi leti smo se preusmerili v rejo krav dojilj. Moram poudariti, da so telički ves čas ob svojih mamah, ker se nam zdi to zelo pomembno. Registrirano imamo tudi dopolnilno dejavnost  predelave, prodaje svežega mesa in mesnih izdelkov na domu. Imamo tudi lastno klavnico in ravno to se mi zdi, da je izrednega pomena in hkrati naša prednost, kajti s tem imamo »pod nadzorom«  celoten postopek proizvodnje mesa in mesnih izdelkov.  Po zakolu hranimo meso v hladilnicah. V našem okraju smo edini, ki prodajamo sveže meso na kmetiji in ki imamo lastno klavnico.

Zadruga Dobrina: Osnovni dejavnosti na vaši kmetiji sta sonaravna govedoreja in vinogradništvo. Kaj pomeni sonaravna govedoreja?

Katarina: To pomeni, da se govedo pase od aprila do novembra na 15 hektarjih pašnih površin, v zimskem času pa so živali v odprtem hlevu, na globokem nastilu. Krmimo jih s senom in travno silažo, pridelano na lastnih površinah. Zavedamo se, da sta način reje in pridelava krme ključna za kakovost mesa in mesnih izdelkov.

Zadruga Dobrina: V Zadrugi Dobrina prodajamo vaše domače klobase za kuhanje. Kakšna je zgodba teh klobas predno se znajdejo v naši trgovini?

Katarina: Vsak mesni izdelek je izdelan po naročilu in ni nikoli vnaprej pripravljen.  Klobase so iz govejega mesa, slanine pa dodamo le toliko, da klobasa nima preveč suhe teksture. Lahko bi sicer dodali tudi goveji loj, ampak bi s tem tvegali hitrejšo pokvarljivost izdelka, ki ima že tako ali tako krajši rok trajanja od konvencionalno pripravljenih klobas, saj ne dodajamo nobenih umetnih konzervansov in aditivov. Dodane so le začimbe kot konzervansa pa kuhinjska sol in grozdni sladkor.

Zadruga Dobrina: Kako sprejemate dobre ali slabe kritike glede vaših izdelkov?

Katarina: Vsaka kritika, tako dobra kot slaba, je za nas nek vir informacije. Veseli smo dobrih kritik, saj so potrdilo, da smo na pravi poti in nam to daje le še večjo motivacijo za prihodnje delo. Če bi prišlo do kakšne slabe kritike, bi jo prav tako sprejeli kot nekaj dobrega.

V tej kategoriji trenutni ni nobenih artiklov.


bottom